1 - Dự án Đồng Nai Z756.

2 - Bom Mìn - Láng Hòa Lạc

3 - Nghi Sơn Thanh Hóa

4 - Tân Á Đại Thành

5 - Nhà xưởng Deep C - KCN Đình Vũ - Hải Phòng