NHÀ MÁY DEEP C - KCN DEEP C - HẢI PHÒNG

Tên dự án: Nhà máy Deep C 

Chủ đầu tư: Deep C Industrial Zones

Địa điểm: KCN Deep C - Đình Vũ - Hải Phòng

Quy mô: 6  nhà xưởng

Phạm vi công việc: Cải tạo và nâng cấp công suất TBA, MDB 

Thời gian thi công: 2019

Deep C - Nhà xưởng xây sẵn Quốc tế - Bê Tông Hùng Phát