icon icon icon

Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn

Đăng bởi Vũ Hồng Quân vào lúc 24/05/2024

Tên dự án: Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn

Hạng mục: Thi công phần cáp điện, điện chiếu sáng, cung cấp thiết bị: tủ phân phối, hạ thế có công tơ điên

Chủ đầu tư: Công ty cổ phân xây dựng Thành Sơn

Phạm vi công việc: Thi công phần cáp điện
Thi công phần điện chiếu sáng
Cung cấp lắp đặt, tủ phân phối hạ thế có công tơ.

Thời gian hoàn thành: 2019

Dự Án