icon icon icon

Trụ sở UBND Huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

Đăng bởi Vũ Hồng Quân vào lúc 24/05/2024

Tên dự án: Trụ sở UBND Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Hạng mục: Thi công hạng mục: Trạm biến áp 320KVA-35/0,4 KV cáp điện trụ sở mới UBND huyện Đình Lập

Chủ đầu tư: Công ty CP xây dựng Thành Sơn

Địa điểm: Huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

Phạm vi công việc: Thi công lắp đặt trạm biến áp 320KVA
tủ điện hạ thế
máy phát điện dự phòng

Thời gian hoàn thành: 2021


 

Dự Án