icon icon icon

Đầu tư xây dụng Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam( VNMAC)

Đăng bởi Vũ Hồng Quân vào lúc 24/05/2024

Tên dự án: Đầu tư xây dụng Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam( VNMAC)

Hạng mục: Thi công hệ thống cáp điện, chiếu sáng ngoài nhà,
thi công xây lắp trạm biến áp, máy phát điện

Chủ đầu tư: Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam

Địa điểm: Xã Thạch Hoà Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Phạm vi công việc: Hệ thống cáp điện, chiếu sáng ngoài nhà, chiếu sáng, cấp điện hạ tầng
 Thi công xây lắp trạm, biến áp, máy phát, tuyến cáp ngầm, trạm biến áp 1250KVA

Thời gian hoàn thành: 2018

Dự Án