icon icon icon

Hạ ngầm đường điện, cung cấp trạm điện công viên Lập Thạch

Đăng bởi Vũ Hồng Quân vào lúc 24/05/2024

Tên dự án: Hạ ngầm đường điện, cung cấp trạm điện công viên Lập Thạch

Hạng mục: Cải tạo hạ ngầm lưới điện trung, hạ thế KV Trung tâm TP Vĩnh Yên

Địa điểm: Huyện Lập Thạch

Dự Án