icon icon icon

Trụ sở Agribank chi nhánh Hữu Lãng tỉnh Lạng Sơn

Đăng bởi Vũ Hồng Quân vào lúc 24/05/2024

Tên dự án: Trụ sở Agribank chi nhánh Hữu Lãng tỉnh Lạng Sơn

Hạng mục: Thi công hạng mục Nhánh rẽ DZ35KV và tramh một cột 160KVA 35(22)/0,4kv

Chủ đầu tư: Công ty CP xây dựng Thành Sơn

Địa điểm: Huyện Hữu Lãng tỉnh Lạng Sơn

Phạm vi công việc: Nhánh rẽ đường dây 35KV
Xây lắp trạm biến áp( cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt)

Thời gian hoàn thành: 2021
 

Dự Án