icon icon icon

CẢI TẠO, HẠ NGẦM LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

Đăng bởi Vũ Hồng Quân vào lúc 04/10/2022

Tên dự án: Cải tạo, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp khu vực trung tâm thành phố Vĩnh Yên

Chủ đầu tư: Sở công thương tỉnh Vĩnh Phúc

Địa điểm: Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

Quy mô: 9 TBA, tủ trung thế, hạ thế và hạ tầng kèm theo

Phạm vi công việc: Cải tạo, hạ ngầm lưới điện trung, hạ thế

Thời gian khởi công: 2022

Hiện tại dự án đang được khẩn trương thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, để đảm bảo tiến độ chủ đầu tư đề ra.

 

Dự Án