icon icon icon

Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc 

Đăng bởi Vũ Hồng Quân vào lúc 24/05/2024

Tên dự án: Xây dựng Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc 

Hạng mục: Trạm biến áp và đường dây trung thế

Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Địa điểm: Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 
Thời gian hoàn thành: Năm 2023

Dự Án