icon icon icon

Xây dựng Nhà máy Z756/ Bộ tư lệnh công binh

Đăng bởi Vũ Hồng Quân vào lúc 24/05/2024

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy Z756/ Bộ tư lệnh công binh

Hạng mục: Thi công xây dựng, cung cấp thiết bị lắp đặt toàn bộ hệ thống điện động lực, hệ thống chiếu sáng nhà máy Z756

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Z756/Bộ tư lệnh công binh

Địa điểm: Khu công nghiệp quốc phòng Long Bình, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Phạm vi công việc: Xây dựng hệ thống động lực, hệ thống điện chiếu sáng, thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt trạm biến áp và máy phát điện dự phòng nhà máy Z756

Thời gian hoàn thành: Năm 2015-2017

Dự Án